a href="http://www.cur.sub.ir">آمــوزش وبــلاگ نویسی

عسل طبیعی اورین خوی - درخت شهددار نمدار
 

نَمدار برگ‌ریز:

اسمهای دیگر نم دار:

نمدار/نرمدار/تیول/پالادوپالاس/پلس/پلد/کاه/کدار/کدر/کیو/کپ/کف/گاوکهل/چر//زیرفون/اخلامور

اسم علمی:Tilia bengonifolia

تیره زیرفون

نام گونه‌ای از درخت نمدار است.

این درخت از تیره زیرفونیان (Tiliaceae)، راسته پنیرک‌سانان (Malvales) است.

این درخت که بومی بیشتر مناطق اروپا است تا بلندی ۲۰-۳۵ متر رشد می‌کند و قطر ساقه آن به یک تا یک‌ونیم متر می‌رسد

مشخصات گیاهشناسی:

درختی است بزرگ با شاخه های غده دار که ارتفاع آن به ۴۰متر نیز می رسد.

برگهای گرد و قلبی شکل آن دارای پهنکی هستند که کاملا باهم قرینه نیستند.حاشیه برگ دندانه دار و قسمت رویی به رنگ سبز و قسمت پشتی به رنگ سبز مایل و به کبود با کرک های حنایی رنگ در محل فرورفتگی رگبرگ هاست. از بغل برگ ها خوشه هایی ژایه داری دارای ۳تا۱۵عددگل همراه با برگی به شکل غلاف می رویند.

انتشار:

گياه نمدار از گونه هاي بسيار با ارزش جنگل هاي شمال ايران به شمار مي رود. با توجه به اهميت اين گياه، بررسي ويژگي هاي کمي و کيفي، وضعيت زادآوري و انتخاب بهترين رويشگاه مي باشد و براي رسيدن به اين هدف، دو رويشگاه جنگلي گرمابدشت و قرن آباد در شهرستان گرگان در نظر گرفته شده اند که در هر يک از رويشگاه ها، چهار قطعه نمونه، هر يک به مساحت يک هکتار و به شکل مربع براي انجام مطالعه انتخاب شد. در هر قطعه نمونه، ويژگي هاي کمي (شامل تعداد در هکتار، ارتفاع کل، ارتفاع دو شاخگي، ارتفاع اولين شاخه، ارتفاع شروع تاج، قطر تاج و قطر برابر سينه) و ويژگي هاي کيفي (شامل درصد پيچيدگي، خميدگي، تقارن تاج و تاج پوشش) و نيز وضعيت زادآوري در ارتباط با نمدار اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که نمدار در دامنه گسترده اي از شرايط محيطي انتشار دارد. نتايج تجزيه و تحليل آماري با آزمون T.Test و استفاده از نرم افزار Spss نشان داد که ويژگي هاي کمي تعداد در هکتار، ارتفاع کل، ارتفاع دو شاخگي، ارتفاع شروع تاج و قطر تاج در دو رويشگاه اختلاف معني داري نداشتند، اما قطر برابر سينه و ارتفاع اولين شاخه اختلاف معني داري نشان دادند. ويژگي هاي کيفي درصد پيچيدگي، خميدگي، تقارن تاج و تاج پوشش تفاوت معني داري نداشتند. نتايج وضعيت زادآوري دو رويشگاه نشان داد که زادآوري پايه هاي نمدار با ارتفاع کم تر از 1.3 متر تفاوت معني داري نداشتند، اما پايه هاي با ارتفاع بيش تر از 1.3 تفاوت معني داري نشان دادند. در مجموع به نظر مي رسد که منطقه قرن آباد از نظر ويژگي هاي کمي، محل مناسب تري براي رويش نمدار نسبت به منطقه گرمابدشت مي باشد، ولي از نظر زادآوري منطقه گرمابدشت نسبت به منطقه قرن آباد مناسب تر است

به شکل تک درخت در جنگل ها یا در آسیا و اروژا و آمریکا می روید.و اغلب به عنوان گیاهان زینتی معابر/پارک ها یا نزدیک بناهای تاریخی و نقاط مسکونی کشت می شود.

روش تکثیر:

توسط قلمه برگ دار در بهار

نیازهای اکولوژیکی:

خاک مناسب این گیاه مخلوطی از خاک باغچه و کمی خاک

گیاه به مقدار ۲گرم درلیترهرهفتهیک بار از فروردینتامهرکود نیاز دارد.

هوای مناسب این گیاه نیمه آفتابی(سایه آفتاب)دمای تا حدودی زیادو آبیاری خیلیزیاد نیاز دارد.درفاصله بین دو آبیاریخاک باید کاملا مرطوب باشد.

 

خواص دارویی:

دم کرده گلها بهترین درمان سرماخوردگی است زیرا این گیاه معرق خوبی است.

قسمت های خشک این گیاه اشتها اور /آرامبخش و مدر است /

از شاخه های نازک آن برای تهیه زغالی استفاده میکنند که علیه گاز روده ای /ترشح زیاد اسید معده /بیماریهای کبدی و صفراوی و جذب سموم کاربرد دارد/

یک درخت به تنهایی ۱۰کیلو عسل شفاف میدهد.

Tiliaceae Tilia cordata

گل‌هاي درخت نمدار

نمدار، با نام علمی Tilia platyphyllos Scop. subsp. caucasia (Rupr.) Loriaدرختی از تیره نمدار (Tiliaceae) است که باوجود گسترش زیاد، در جنگل‌های شمال، هنوز ارزش‌های زیباشناختی آن بی‌استفاده مانده است . این در حالی است که در کشورهای اروپایی، نمدار حتی در پارک ها و حاشیه خیابان ها کاشته می‌شود، نمدار از نظر حجم، هفتمین گونه جنگل‌های شمال است. در جنگل‌های شمال ایران، درختی بزرگ به نام نَمدار وجود دارد که عطر گل‌های زرد رنگ آن، موجب جذب زنبور عسل می‌شود. نمدار در سرتاسر جنگل‌های شمال از جلگه تا ارتفاعات و از شرق تا غرب می‌روید. این درخت، نیمه سایه ‌پسند است و در دامنه‌های غربی و شمالی جنگل‌های شمال، بیشتر دیده می‌شود.

Tiliaceae Tilia Tiliaceae Tilia americanaTiliaceae Tilia americanaTiliaceae Tilia americanaTiliaceae Tilia americanaTiliaceae Tilia


موضوعات مرتبط: گیاهان شهددار

تاريخ : شنبه ۶ آبان۱۳۹۱ | 0:38 | نویسنده : مهندس نادر علیلو |